Informační systém


EBY - vstup do systému

Důležitá telefonní čísla

Šimák Pavel (předseda)

+420 724 008 353

Bláhová Jitka (ekonom)

+420 721 884 529

Technici:

Pokorný Miloslav +420 602 189 683
Veselý Radek +420 602 189 684
Dřevo Petr +420 606 754 506

Mapa

Poskytované služby

Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

 • komplexní vedení podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 v platném znění
 • zpracování účetní uzávěrky
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu, případně z nemovitosti
 • zajištění provozu domu a pozemku včetně technického vybavení
 • zajišťování údržby, rekonstrukce, modernizace společných částí a společného zařízení domu (včetně případného výběru dodavatelské firmy, odborný dohled nad prováděním stavebních prací a převzetí provedeného díla) poradenské činnosti při výběru dodavatelské firmy
 • zajištění periodických revizí vyhrazených technických zařízení domu
 • sepsání smluv o dílo na práce spojené s údržbou, opravami, modernizací či rekonstrukcí společných částí a společného zařízení domu včetně odborného převzetí díla
 • zajištění poradenské a kontrolní činnosti v oblasti BOZ a PO
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků jednotek v domě s aktualizací změn
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na služby spojené s užíváním bytu
 • vedení evidence jednotlivých plateb, zajišťování upomínek za neuhrazené platby, vymáhání těchto dluhů právní cestou
 • další dohodnuté činnosti a služby dle požadavků společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků
 • pojištění budov ve správě družstva

Stavební bytové družstvo Tábor disponuje

 • dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy obytných domů a zapracovaným kolektivem odborných zaměstnanců zajišťujících služby na vysoké úrovni
 • softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků jednotek i ostatních vlastníků
 • znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor
 • ekonomickou stabilitou družstva
 • přístupem k informacím nezbytným pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku vlastnictví společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků
 • možností zajištění výhodného pojištění nemovitostí u kterých zajišťujeme správu

Základní kontakty

Poštovní adresa:

Martínka Húsky č.p. 109
390 11 Tábor
Telefon: +420 381 791 611
Email: sbdtabor@c-mail.cz

Fakturace:

fatkurace@sbdtabor.cz


Úřední dny pro veřejnost:

Pondělí 9:00–11:30 12:30–15:45
Středa 8:00–11:30 12:30–17:15

Střediska:

Sezimovo Ústí II, Dukelská 642

Úterý 7:00–11:30 12:30–17:30

Soběslav, Na Ohradě 440/III

Čtvrtek 7:00–11:30 12:30–16:00

Veselí n/Luž., Blatské sídl. 588

Středa 7:00–11:30 12:30–15:00

Bechyně, Písecká 823

Čtvrtek 13:00 – 16:00Bližší informace naleznete na stránce Kontakty

Odkazy